De eerste heilige Communie is niet langer verkrijgbaar als een los project.

Het is onderdeel van een kerkelijk gevierd geloof.

Het is een keuze van de ouders of ze het katholieke geloof willen meegeven aan hun kinderen. Op dat niveau maken ze ook de keuze voor het doopsel.

Vanaf groep 3 start in onze parochie de doorlopende catechese voor kinderen in de groepen 3 tot en met 8.

Onder de naam "'t Lichtje" is deze catechese een aanbod van de parochie.

Tijdens de leerjaren van die catechese worden de kinderen in groep 4 uitgenodigd voor de eerste heilige Communie en de kinderen in groep 8 voor het heilig Vormsel.

Meer info? Google maar even naar: Parochiefederatie Maastricht Zuid-West